martes, 28 de mayo de 2013

Suzuki GS400 By Yamaguchi Ringyou

Yamaguchi Ringyou